Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa, Poland

Ambasador z wizytą w "mieście 112 mostów"

Ambasador Hinton spotyka Wojewodę Dolnośląskiego, Tomasza Smolarza oraz Zastępcę Wojewoda, Ewę Mańkowską

Ambasador Nowej Zelandii, Wendy Hinton, odwiedziła Wrocław 25 - 26 marca. W czasie wizyty spotkała się między innymi z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem oraz Wiceprezydentem miasta, Anną Szarycz.

Głównym tematem rozmów były możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy Nową Zelandią a regionem Dolnego Śląska poprzez zwiększenie wymiany handlowej, edukacyjnej oraz kulturalnej. Ambasador zauważyła, że tętniące życiem miasto posiada ogromny potencjał i oferuje szereg możliwości: wymiany studenckiej, współpracy naukowej a także większej współpracy handlowej.

Wrocław przygotowuje się do przyjęcia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku i Wiceprezydent miasta mówiła o możliwościach dla nowozelandzkich artystów, pragnących wziąć udział w projekcie. Ambasada wraz z władzami miasta podejmie współpracę w celu znalezienia odpowiedniego partnera, który mógłby promować nowozelandzką kulturę w tym czasie.

W wizycie we Wrocławiu brał udział także Charles Finny, przewodniczący Rady nowozelandzkiej agendy do spraw edukacji (Education New Zealand) oraz członek Rady Uniwersytetu Victoria w Wellingtonie, który spotkał się wraz z Ambasador, z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego – trzema najważniejszymi instytucjami szkolnictwa wyższego we Wrocławiu. Spotkania pozwoliły w pełni docenić ogromny potencjał  edukacyjny miasta. Ambasador przyznała, że pomimo istniejących już relacji z uczelniami nowozelandzkimi, należy zintensyfikować działania w celu pełnego wykorzystania możliwości wrocławskiej bazy edukacyjnej dla poprawienia polsko-nowozelandzkiej współpracy.              

Of interest

United Nations Handbook 2015-16

United Nations Handbook
2015-16

The UN Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Prime Minister's media release | www.beehive.govt.nz

New Zealand wins Security Council seat

New Zealand has secured a place on the UN Security Council for 2015-16. Read the Prime Minister's media release

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.