Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa, Poland

Informacje o Nowej Zelandii

Ambasady nowozelandzkie to często pierwsze miejsca, do których przychodzą osoby chcące dowiedzieć się czegoś o Nowej Zelandii. Linki, które podajemy na tej stronie, prowadzą do najczęściej poszukiwanych informacji.

Strona rządu Nowej Zelandii i strony nt. statystyk

www.newzealand.govt.nz – to strona rządu Nowej Zelandii, przez którą można dotrzeć do informacji, zdjęć i materiałów ze wszystkich urzędów centralnych i instytucji finansowanych z budżetu państwa.

New Zealand in Profile to coroczne zestawienie statystyczne tworzone przez nowozelandzki Urząd Statystyczny, zawierające informacje o działaniach rządu oraz statystyki gospodarcze i społeczne.

Kultura i Dziedzictwo

Nowozelandzkie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa (Ministry for Culture and Heritage) prowadzi szereg stron internetowych poświęconych różnym aspektom kultury i dziedzictwa narodowego.

Strona New Zealand Culture Online informuje o wydarzeniach kulturalnych, organizacjach, oraz możliwościach finansowania.

New Zealand History Online

Te Ara: internetowa encyklopedia wiedzy o Nowej Zelandii to obszerny przewodnik omawiający takie tematy jak: ludzie, geografia, kultura, historia i tożsamość.

Rządowa strona nt. Anzac (the Australia and New Zealand Army Corps) i kampanii wojennej na półwyspie Gallipoli

Tematyka maoryska

Te Puni Kokiri (Ministerstwo ds. Maorysów) to główna instytucja zajmującą się polityką dotyczącą społeczności maoryskiej.

Nowozelandzka Sztuka Maoryska (Māori Arts New Zealand) jest organizacją charytatywną, która reprezentuje 10 narodowych komitetów sztuki zajmujących się sztuką wizualną, działaniami scenicznymi i literaturą.

Māori Television to maoryska stacja telewizyjna

Of interest

Elections for the United Nations Security Council

Elections for the United Nations Security Council

New Zealand is a candidate for election to the UNSC for the two-year term 2015-16. Read more

United Nations Handbook 2013-14

United Nations Handbook
2013-14

The UN
Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.

Registering your overseas travel made easier

New Zealand General Election 2014

The New Zealand General Election will be held on Saturday 20 September 2014. Read more