Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa, Poland

Doradcy imigracyjni

Od 4 maja 2010 wszyscy doradcy imigracyjni świadczący usługi na rzecz ułatwienia wyjazdu do Nowej Zelandii muszą posiadać odpowiednią licencję (o ile nie zostali zwolnieni z wymogu jej posiadania).

Biuro INZ odmawia rozpatrywania podań składanych w imieniu klientów przez nielicencjonowanych doradców imigracyjnych (o ile doradcy ci nie są zwolnieni z wymogu posiadania licencji).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu do spraw Doradców Imigracyjnych (Immigration Advisers Authority)

Of interest

United Nations Handbook 2014-15

United Nations Handbook
2014-15

The UN Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Registering your overseas travel made easier

New Zealand General Election 2014

The New Zealand General Election will be held on Saturday 20 September 2014. Read more

Elections for the United Nations Security Council

Elections for the United Nations Security Council

New Zealand is a candidate for election to the UNSC for the two-year term 2015-16. Read more

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.