Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa, Poland

Doradcy imigracyjni

Od 4 maja 2010 wszyscy doradcy imigracyjni świadczący usługi na rzecz ułatwienia wyjazdu do Nowej Zelandii muszą posiadać odpowiednią licencję (o ile nie zostali zwolnieni z wymogu jej posiadania).

Biuro INZ odmawia rozpatrywania podań składanych w imieniu klientów przez nielicencjonowanych doradców imigracyjnych (o ile doradcy ci nie są zwolnieni z wymogu posiadania licencji).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu do spraw Doradców Imigracyjnych (Immigration Advisers Authority)

Of interest

United Nations Handbook 2015-16

United Nations Handbook
2015-16

The UN Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Prime Minister's media release | www.beehive.govt.nz

New Zealand wins Security Council seat

New Zealand has secured a place on the UN Security Council for 2015-16. Read the Prime Minister's media release

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.