Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa, Poland

Program Zwiedzaj i Pracuj

Program Zwiedzaj i Pracuj pozwala młodym ludziom łączyć pobyt turystyczny i zarobkowy. Umowa o Programie Zwiedzaj i Pracuj między Polską i Nową Zelandią weszła w życie w lutym 2010 roku. Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w tym Programie można znaleźć na stronach internetowych Departamentu Imigracji w sekcji dotyczącej Programów Zwiedzaj i Pracuj.

Of interest

United Nations Handbook 2014-15

United Nations Handbook
2014-15

The UN Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Registering your overseas travel made easier

New Zealand General Election 2014

The New Zealand General Election will be held on Saturday 20 September 2014. Read more

Elections for the United Nations Security Council

Elections for the United Nations Security Council

New Zealand is a candidate for election to the UNSC for the two-year term 2015-16. Read more

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.