Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa, Poland

Biznes i Wymiana Handlowa

Dwie wiodące instytucje w sferze wspierania wymiany handlowej to nowozelandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu (the Ministry of Foreign Affairs and Trade, MFAT) oraz agenda rządowa New Zealand Trade and Enterprise (NZTE). Ich rola jest różna: MFAT „otwiera drzwi” do zagranicznych rynków poprzez likwidację lub zmniejszanie barier handlowych, a NZTE pomaga nowozelandzkim przedsiębiorstwom dostarczając im usług doradczych i konsultacji w sprawach eksportu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu (MFAT) a polityka handlowa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu (MFAT) jest najważniejszą agendą rządu Nowej Zelandii zajmującą się polityką handlową. Razem z siecią ambasad i placówek High Commissions prowadzi sprawy Nowej Zelandii wobec innych państw i instytucji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Handlu (WTO).

Do zadań MFAT w dziedzinie handlu należy m.in. negocjowanie, utrzymanie i wzmacnianie dostępu towarów i usług nowozelandzkich do zagranicznych rynków.

Więcej informacji nt. ostatnich wydarzeń w polityce handlowej można znaleźć w dwumiesięczniku BusinessLink publikowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu (MFAT).

NZTE – współpraca z biznesem

Agenda rządowa NZTE (New Zealand Trade and Enterprise) zajmuje się w imieniu rządu Nowej Zelandii rozwojem gospodarczym kraju. Poprzez sieć biur na całym świecie NZTE wspomaga gospodarkę Nowej Zelandii wzmacniając możliwości przedsiębiorstw, wspierając gospodarkę poszczególnych regionów oraz umacniając i wzbogacając ich nieprzerwaną obecność na zagranicznych rynkach.

W strukturach NZTE działa wyspecjalizowana komórka „Nowozelandzkie Inwestycje” (Investment New Zealand), której zadaniem jest przyciągnięcie do Nowej Zelandii inwestorów, a przez to dalsze wzmacnianie gospodarki kraju.

Adres biura NZTE w Niemczech

Biuro NZTE znajdujące się w Niemczech obejmuje swą działalnością obszar Europy wschodniej i środkowej.

New Zealand Trade and Enterprise (NZTE)
Konsulat Generalny Nowej Zelandii
Zürich Haus
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Niemcy

Tel: +49 40 442 555 0
Faks: + 49 40 442 555 49
Email:

Of interest

United Nations Handbook 2014-15

United Nations Handbook
2014-15

The UN Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Elections for the United Nations Security Council

Elections for the United Nations Security Council

New Zealand is a candidate for election to the UNSC for the two-year term 2015-16. Read more

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.