Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa, Poland

Nowa Zelandia a Polska

Ambasada Nowej Zelandii, Warszawa

Oba kraje utrzymują przyjazne wzajemne relacje, które odzwierciedlają uznanie dla ról, które kraje te pełnią w swoich rejonach geopolitycznych (Polska - w Unii Europejskiej, Nowa Zelandia – w rejonie Azji i Pacyfiku). Przedstawicielstwo Polski w Wellington zostało otwarte w 1973 r., a w 2004 r. na czele placówki stanął dyplomata w randze ambasadora. Ambasada Nowej Zelandii w Polsce została otwarta w kwietniu 2005 r., po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wcześniej Nową Zelandię w Polsce reprezentowali konsulowie honorowi oraz ambasadorowie nowozelandzcy akredytowani w innych krajach europejskich.

Wzmacnianie stosunków handlowych odbywa się też przez działania przedstawicielstwa NZTE (New Zealand Trade and Enterprise) ulokowanego w Hamburgu. Biuro to obejmuje swą działalnością obszar Europy środkowej oraz wschodniej.

Więcej informacji nt. stosunków obu krajów można znaleźć w: dokumencie informacyjnym nt. Polski opublikowanym na stronie nowozelandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu (MFAT), na stronach polskiego MSZ-u (w szczególności w Departamencie Azji i Pacyfiku oraz publikowanej broszurze informacyjnej), a także na stronie polskiej ambasady w Wellington.

Of interest

United Nations Handbook 2015-16

United Nations Handbook
2015-16

The UN Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Prime Minister's media release | www.beehive.govt.nz

New Zealand wins Security Council seat

New Zealand has secured a place on the UN Security Council for 2015-16. Read the Prime Minister's media release

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.