Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

 
Đại sứ quán New Zealand

Tầng 5
63 Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
VIỆT NAM
Tel: 0084 4 3824 1481
Fax: 0084 4 3824 1480
E-mail:  

Giờ làm việc: Đại sứ quán mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8h30 – 12h và từ 13h – 17h.

Còn có Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Phòng 804, Tầng 8, Toà nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi
Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel:  0084 8 3822 6907
Fax: 0084 8 3822 6905
E-Mail: Thao.Nguyen@nzte.govt.nz

Giờ làm việc:

Tổng Lãnh sự quán mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8h30 – 11h30 và từ 13h – 17h. 

Cơ quan Di trú New Zealand

Hồ sơ của công dân Việt Nam muốn đi du lịch, du học hoặc làm việc ngắn hạn tại New Zealand do Cơ quan Di trú New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt:

Tầng 8, Toà nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi
Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

Tel:  0084 8 3827 2745
Fax: 0084 8 3824 6940

E-Mail: hochiminhcity@dol.govt.nz

Giờ tiếp khách: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8h30 đến 11h30, trừ các ngày nghỉ lễ.

Hồ sơ của công dân Việt Nam muốn định cư tại New Zealand được xét duyệt tại Bangkok:

Cơ quan Di trú New Zealand

Tháp M Thai
Tầng 15
All Seasons Place
87 Đường Wireless
Bangkok 10330
THÁI LAN

Tel:  0066 2 654 3444
Fax: 0066 2 654 3445
Email: nzisbkk@ksc.th.com

Quý vị có thể tìm thông tin về các chính sách Di trú hiện hành của New Zealand tại Cơ quan Di trú New Zealand Mẫu hồ sơ xin thị thực cũng có thể tải (miễn phí) từ trang web này: mẫu hồ sơ xin thị thực Quý vị cũng có thể tìm Bảng liệt kê các mục cần kiểm tra bằng tiếng Anh và tiếng Việt hướng dẫn công dân Việt Nam các thủ tục giấy tờ cần thiết khi nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh ngắn hạn vào New Zealand: Bảng liệt kê các mục cần kiểm tra. Nếu quý vị cần thêm thông tin không có sẵn trên trang web, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng Di trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý vị có thể tìm thông tin về các chính sách Di trú hiện hành của New Zealand tại Mẫu hồ sơ xin thị thực cũng có thể tải (miễn phí) từ trang web này:  

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (NZTE)

Nếu công ty của quý vị là công ty của New Zealand muốn xuất khẩu hàng hoá từ New Zealand hoặc một công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam muốn nhập khẩu hàng hoá từ New Zealand, quý vị vui lòng liên hệ với Văn phòng của NZTE tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết liên hệ:

Phòng 804, Tầng 8, Toà nhà Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi
Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
VIỆT NAM

Tel:  0084 8 3822 6907
Fax: 0084 8 3822 6905
E-Mail: Thao.Nguyen@nzte.govt.nz

Để biết thông tin về du lịch, quý vị vui lòng liên hệ với Cơ quan Du lịch New Zealand tại Wellington: 
Cơ quan Du lịch New Zealand
Tầng 16
80 The Terrace
Wellington
NEW ZEALAND
Tel.  0064 4 9175400
Fax. 0064 4 915 3817
Website: www.newzealand.com

Quý vị vui lòng gửi tất cả thư từ liên quan đến du lịch ở New Zealand đến địa chỉ: Tourism New Zealand
PO Box 95
Wellington
NEW ZEALAND

 

Cơ quan Hải quan New Zealand

Để tìm hiểu thông tin về hải quan, quý vị vui lòng liên hệ: Đại sứ quán New Zealand
Tháp M Thai
Tầng 15
All Seasons Place
87 Đường Wireless
Bangkok 10330
THÁI LAN

Tel:  0066 2654 3444
Fax: 0066 2654 3445
Email: nzisbkk@ksc.th.com
Web:
www.customs.govt.nz

 

 

Of interest

United Nations Handbook 2015-16

United Nations Handbook
2015-16

The UN Handbook is a comprehensive guide to the UN system and how it works.  Read more

Prime Minister's media release | www.beehive.govt.nz

New Zealand wins Security Council seat

New Zealand has secured a place on the UN Security Council for 2015-16. Read the Prime Minister's media release

Registering your overseas travel made easier

Registering your overseas travel made easier

New Zealanders travelling or living overseas, registering your travel online now made easier. Read more

The Christchurch Earthquake Appeal

News about how the donations are contributing to the rebuild, ways to donate and more.